Karta Dużej Rodziny

Dla posiadaczy Łódzkiej Karty Dużej Rodziny oferujemy dodatkowe zniżki w wysokości 20% wartości biletu obowiązującego w danym dniu i godzinie na pływalni.

Czas obowiązywania biletu: 60 + 10 minut; dla biletów rodzinnych: 60 + 15 minut