Mapa dojazdu

Zatoka Sportu znajduje się przy Al. Politechniki 10 w Łodzi. Wjazd na parking możliwy jest z trzech stron:

  • od Al. Politechniki 10 (między Zatoką Sportu a Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej),
  • od ul. Wróblewskiego 9 (naprzeciwko Urzędu Skarbowego Łódź-Górna) - tylko dla pojazdów z abonamentem,
  • od ul. Wólczańskiej 223 (przy skrzyżowaniu z ul. Czerwoną) - tylko dla pojazdów z abonamentem.

Opłata za parking:
Poniedziałek-piątek 5:30-8:00 – 1 zł/h
Poniedziałek-piątek 8:00-16:00 – 3 zł/h
Poniedziałek-piątek 16:00-22:30 – 1 zł/h
Weekend – 1 zł/h

Parking jest ogólnodostępny.

Opłata jest naliczana po 30 minutach od momentu wjazdu na parking.