Witaj na Zatoka Sportu - Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

Nowe obostrzenia w hali i na badmintonie (26.03.2021)

hala sportowa Zatoka Sportu PŁ

Od 27 marca (sobota) w hali sportowej oraz w Strefie Badmintona zaczną obowiązywać nowe, bardziej rygorystyczne obostrzenia. Potrwają przynajmniej do 9 kwietnia.

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 27 marca do 9 kwietnia korzystanie z infrastruktury sportowej jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  • wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu („sport zawodowy” oznacza uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca. Koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych nie są uważane za wynagrodzenie dla celów niniejszego rozporządzenia);
  • zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133);
  • zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej;
  • uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy.

Jeśli spełniasz ww. wymagania, korzystanie z kortów oraz hali Zatoki Sportu PŁ jest możliwe po okazaniu potwierdzających je dokumentów, w godzinach funkcjonowania obiektu. Zajęcia trzeba będzie zgłosić wysyłając informację e-mail na adres marketing@zatokasportu.pl. 

Nie zmieniły się zasady korzystania z basenu. Wstęp mają tylko członkowie kadry narodowej polskiego związku sportowego.