Badminton

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.12.2020 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do wynajmu kortów do gry w badmintona są upoważnione tylko wyszczególnione grupy:

  • wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3) )
  • zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),
  • zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej,
  • uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy,
  • dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

 

Dysponujemy 4 kortami zlokalizowanymi są na trzecim piętrze.

Kiedy można grać?
Na kortach na trzecim piętrze można grać codziennie w godzinach otwarcie obiektu. 

Czas wynajęcia jednego kortu wynosi 60 minut. 

Możliwość rezerwacji kortu z maksymalnie siedmiodniowym wyprzedzeniem.

ZATOKA SPORTU zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

UWAGA !!!

W  związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną Zatoka Sportu nie wypożycza rakietek i lotek do badmintona.

W związku z tym prosimy o stosowanie się do regulaminu tj.:

1) zmiana obuwia przed wejściem do szatni

2) zostawienie nakrycia wierzchniego w szatni głównej

 

Formularz rezerwacji

 

Cena (za wynajem kortu na 60 min.)
•    30 zł;
•    Osoby związane z Politechniką Łódzką: pracownicy, studenci, członkowie AZS PŁ, pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół PŁ; członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku PŁ – 25 zł;

Honorowane są u nas karty sportowe z rodziny Multisport, a także Medicover Sport (dawniej OK System) oraz Fitprofit.