Dostępność - Grafik dostępności torów nie jest ofertą handlową i może nie przedstawiać stan faktycznego zajętości torów.

25m

 

Dostępność basenu 25m

 

 

 

Stroje obowiązujące
Stroje zabronione