Jest praca w Zatoce Sportu

zatoka sportu pł rekrutacja

Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Politechnik Łódzkiej „Zatoka Sportu” ogłasza nabór na stanowisko: Referent - kasjer w Biurze ds. Organizacyjnych i Kas.

Szukamy osoby na pełny etat, która będzie zajmowała się obsługą klientów przychodzących na pływalnię. Do jej obowiązków będzie należała m.in. obsługa Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta, realizacja płatności gotówkowych i bezgotówkowych za deklarowane usługi poprzez obsługę kasy fiskalnej oraz terminala kart płatniczych, udzielanie klientom informacji o ofercie Zatoki Sportu PŁ. 

Wymagamy wykształcenia przynajmniej średniego, umiejętności obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Na zgłoszenia czekamy do 19 stycznia 2018 r. do godz. 15. Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata w sekretariacie ACSD PŁ ZATOKA SPORTU przy al. Politechniki 10 z dopiskiem „Dotyczy konkursu na stanowisko Referent - kasjer w Biurze ds. Organizacyjnych i Kas ACSD” lub drogą elektroniczną na adres anna.domanska.1@p.lodz.pl.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie referent-kasjer-biurze-ds-organizacyjnych-kas-acsd-pl-zatoka-sportu. Możesz także zapytać, dzwoniąc pod numer 42 631 24 79.