Nowoczesny system uzdatniania i dezynfekcji wody

img

W świetle wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. wymagania dla wody basenowej są bardziej restrykcyjne niż dla wody przeznaczonej do picia, gdyż musi ona spełniać szereg rygorystycznych kryteriów fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Spełnienie tych wymagań stało się obowiązkowe dla wszystkich i wielu zarządców pływalni obawiało się, czy im sprosta.

Zatoka Sportu nie musi się jednak obawiać. – W celu podniesienia jakości wody użyto średniociśnieniowe automatyczne lampy UV. Ich zastosowanie ma dwie zalety: działanie dezynfekujące, przez co można obniżyć stężenie chloru oraz rozkład organicznych związków chloru, dzięki czemu znacznie ograniczane jest powstawanie nieprzyjemnego zapachu znanego z pływalni – mówi dr inż. Agnieszka Nowak z Zakładu Mikrobiologii Technicznej Politechniki Łódzkiej.

Parametry technologiczne znacznie przewyższają normy

W Zatoce Sportu będzie można pływać lub trenować w wodzie o jakości przewyższającej wymagania dla wody zdatnej do picia!

– Proces uzdatniania i dezynfekcji będzie prowadzony na bardzo wysokim poziomie technologicznym. Zastosowano tu filtry ciśnieniowe z wykorzystaniem ziemi okrzemkowej, która stanowi bardzo dobry materiał filtracyjny i oczyszczający wodę. Jest to proces oszczędny i ekologiczny – mówi mgr inż. Dariusz Serafin dyrektor techniczny w Firmie NTW STEC, odpowiedzialny za wdrożenie tej technologii w Zatoce Sportu. – Środek do dezynfekcji wody w przeciwieństwie do większości pływalni w Polsce i na świecie będzie wytwarzany na miejscu w procesie elektrolizy membranowej z roztworu soli. Powstający dezynfekant (chlor gazowy) ma 80-krotnie wyższą skuteczność działania w stosunku do powszechnie stosowanego podchlorynu sodu. Cały proces filtracji będzie zautomatyzowany, całodobowy i całkowicie bezpieczny.

Woda w naszych basenach jest więc czysta, o przyjemnym zapachu, bezpieczna dla użytkowników i utrzymywana w higienicznym stanie.