Parking znów dostępny

09-06-2022
zatoka sportu pł parking

Parking Politechniki Łódzkiej znów jest dostępny dla klientów Zatoki Sportu PŁ.

Osoby wchodzące i wjeżdżające na teren Kampusu PŁ będą weryfikowane przez pracownika Straży Politechniki Łódzkiej na bramie wejściowej poprzez ustne określenie jednostki oraz celu wejścia na teren Uczelni.

Wjazd na parking możliwy jest z trzech stron:

  • od Al. Politechniki 10 (między Zatoką Sportu a Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej) – w związku z remontem Al. Politechniki mogą wystąpić czasowe utrudnienia z funkcjonowaniem wjazdu od tej strony;
  • od ul. Wróblewskiego 9 (naprzeciwko Urzędu Skarbowego Łódź-Górna) – wjazd tylko z abonamentem;
  • od ul. Wólczańskiej 223 (przy skrzyżowaniu z ul. Czerwoną).