Pływalnia działa, ale tylko dla członków kadry narodowej (19.03.2021)

Zatoka Sportu PŁ basen 25

W związku z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów baseny pozostają otwarte tylko dla członków kadry narodowej. Pływalnia Zatoki Sportu będzie działać.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z basenów mogą korzystać członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych. Zmienią się godziny funkcjonowania pływalni. Będzie ona czynna w następujących dniach i godzinach (zarówno basen 25- jak i 50-metrowy):

 • 20.03 (sobota) - 12:00-22:00;
 • 21.03 (niedziela) - 7:00-21:00;
 • 22-26.03 (poniedziałek-piątek) - 6:00-10:30 oraz 16:00-21:00;
 • 27-28.03 (sobota-niedziela) - 8:00-20:00;
 • 29.03-2.04 (poniedziałek-piątek) - 6:00-10:30 oraz 16:00-21:00;
 • 3.04 (sobota) - 7:00-15:00;
 • 4-5.04 (Święta Wielkanocne) - nieczynne;
 • 6-9.04 (wtorek-piątek) - 6:00-10:30 oraz 16:00-21:00.

UWAGA! W sobotę i niedzielę 20-21.03 w basenie 50-metrowym odbędą się zawody pływackie. 

Będziemy na bieżąco analizować ruch na pływalni, dlatego czas funkcjonowania pływalni może ulec zmianie. 

Zmianie nie ulega dostępność hali sportowej oraz kortów do gry w badmintona. Udostępniać te strefy można tylko wyszczególnionym grupom:

 • wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3) )
 • zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),
 • zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej,
 • uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy,
 • dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Nie zmieniają się godziny otwarcia całego obiektu: poniedziałek – sobota 6:00-22:00, niedziela 7:00 – 21:00.