UWAGA!

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów, a także chcąc zachować ciągłość funkcjonowania obiektu ACSD PŁ ZATOKA SPORTU

w obecnej sytuacji jesteśmy zobowiązani do wprowadzania z dniem 12.10.2020 r. poniżej przedstawionych zmian w funkcjonowaniu obiektu:

1. Każda osoba wchodząca na teren Zatoki Sportu PŁ, będzie musiała poddać się obowiązkowemu badaniu temperatury ciała. Osoba, która odmówi poddaniu się pomiarowi  zobowiązana będzie

do natychmiastowego opuszczenia budynku;

2. Wejście i wyjście z obiektu odbywać się będzie wyłącznie  od strony parkingu Politechniki Łódzkiej,

3. Sugeruje się ograniczenie ilości opiekunów dzieci przebywających w obiekcie do niezbędnego minimum.

4. Opiekunowie dzieci pływających na pływalni winni ograniczać czas przebywania w holu głównym do niezbędnego minimum i udać się jak najszybciej na trybuny basenowe.

5. Na jeden przysługujący najemcy tor może wejść nie więcej niż dwóch opiekunów ( wyznaczonych przez szkółki opiekunów) , którzy będą pomagali w przebieraniu i doprowadzeniu dzieci na nieckę.

6. W związku z obowiązkiem pomiaru temperatury ciała, sugeruje się wcześniejsze przybycie na zaplanowane zajęcia grupowe. 

7. Dzieci do lat 6 mogą odzież wierzchnią i buty zmienić w holu i zabrać ze sobą do szatni basenowej, pozostali klienci powinni kierować się zgodnie z oznaczeniami do szatni głównej a następnie w kierunku kas.