Zaproszenie do składania ofert na najem lokalu użytkowego w Zatoce Sportu

28-03-2023
lokal 53m Zatoka Sportu PŁ

Informujemy, że na wynajem dostępny jest lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 53,9 m2. Wynajem będzie możliwy od maja 2023 r. 

Lokal będzie wynajmowany na podstawie umowy najmu, zawartej na czas nieokreślony. 

Sposób składania ofert
Oferty na wynajem lokalu użytkowego wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, na adres zatokasportuatinfo [dot] p [dot] lodz [dot] pl, jako skan podpisanych dokumentów, w formacie PDF. W temacie należy wpisać: „Oferta na najem lokalu użytkowego w ACSD PŁ ZATOKA SPORTU”, zaś w treści należy podać nazwę oraz dokładny adres pocztowy i elektroniczny Oferenta, wraz z numerem telefonu kontaktowego.

Termin
Oferty należy przesłać do dnia 14 kwietnia 2023 r. do godziny 12:00. Wszystkie oferty będą rozpatrywane indywidualnie, a decyzja o wyborze najemcy zostanie podjęta na podstawie oceny złożonych ofert oraz spełnienia wymaganych kryteriów. 

Wstępny projekt umowy najmu jest dostępny na wniosek Oferenta.

Szczegóły oferty w załączniku.