Sauna

Sauna parowa jest czynna w weekendy przez cały czas otwarcia pływalni:

soboty: 6:00-21:45;

niedziele i święta: 7:00-20:45.

Nie ma dodatkowej opłaty. Wejście dostępne w ramach biletu wstępu na pływalnię.

Najważniejsze zasady dotyczące funkcjonowania sauny parowej:

 1. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby powyżej 16. roku życia.
 2. W saunie może przebywać jednorazowo maksymalnie 8 osób.
 3. W saunie zabrania się przebywania nago. Strojem dopuszczalny jest tylko strój kąpielowy.
 4. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe oraz wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się one przyczyną poparzenia ciała.
 5. Każdy użytkownik sauny zobowiązany jest przed wejściem do sauny do dokładnego umycia całego ciała. Należy zmyć także makijaż.
 6. W pomieszczeniu sauny znajduje się podświetlony na czerwono przycisk ALARM, który w  przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa, zagrożenia życia lub zdrowia użytkowników sauny należy bezzwłocznie nacisnąć w celu uruchomienia ALARMU.
 7. Z sauny nie mogą korzystać osoby:
 • chore na serce,
 • z nadciśnieniem, po udarach,
 • z chorobami naczyń krwionośnych,
 • ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych,
 • z gorączką,
 • chore na tarczycę,
 • z chorobami nowotworowymi,
 • w ciąży,
 • chore na padaczkę (epilepsję),
 • z chorobami skóry.

Pełna treść Regulaminu sauny parowej znajduje się w zakładce REGULAMINY.

 

 

Stroje obowiązujące
Stroje zabronione